Ulga termomodernizacyjna

Ulga

termomodernizacyjna

Wykorzystaj nakłady inwestycyjne na obniżenie płaconych podatków

  • Wartość: Nakłady do 53 tys. zł

Opis programu

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego, którzy rozliczają swoje dochody według:

  • progresywnej skali podatkowej lub
  • według liniowej 19% stawki podatku oraz
  • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, przez okres maksymalnie 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie: