fbpx

 

Rządowy program dofinansowań

MÓJ PRĄD


 

Od piątku (30-08-2019) można pobierać druki do dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”.

W programie może wziąć udział każda instalacja opłacona po 23 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) – przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu.

Termin pierwszego naboru już ruszył i potrwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Pieniędzy jest 1 mld PLN, co powinno wystarczyć na około 200 000 instalacji w wielkości pomiędzy 2kWp a 10 kWp dla gospodarstw domowych.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych.

Prosument może skorzystać też z ulgi termomodernizacyjnej, ale będzie ona obejmowała jedynie wydatki poza wsparciem programu „Mój Prąd”.

Przykład uproszczony: Wydatek na instalację PV to 20 000,00 PLN. Dotacja 5000 PLN. Odliczenie podatku może zostać uzyskane od podstawy (20 000- 5000) czyli 15 000,00 PLN.

Wniosek jest dostępny, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. 

Wnioski należy złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie w godzinach 8:00 – 15:00.


Szczegóły do pobrania:

https://www.gov.pl/attachment/f2294100-74d9-49e9-8cdc-084a48065f2c


Przygotowaliśmy nowy zaawansowany kalkulator instalacji fotowoltaicznej z montażem.

 

⚡

ZAMÓW PROJEKT I WYCENĘ 

⚡


Przygotowaliśmy nowy zaawansowany kalkulator instalacji fotowoltaicznej z montażem.

 

⚡

ZAMÓW PROJEKT I WYCENĘ 

⚡