Wykorzystaj nakłady inwestycyjne na obniżenie płaconych podatków

 

Wartość nakładów określono do kwoty 53 tys. zł

Data: 1 Styczeń 2019

Produkty:

Kolektory słoneczne,

Fotowoltaika,

Pompy ciepła,

Opis programu

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego, którzy rozliczają swoje dochody według:

  • progresywnej skali podatkowej lub
  • według liniowej 19% stawki podatku oraz
  • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

Z

W ramach programu możesz wybrać wszystkie produkty łącznie!

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, przez okres maksymalnie 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie:

Podobne projekty

Alternativ

Czyste powietrze

Program skierowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych ...

Alternativ

Mój prąd 5000+

Program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowany do gospodarstw domowych. Dla instalacji w zakresie 2-10kW ...

Alternativ

Wypełniamy dokumenty

Zapewniamy pełną dokumentację i komplet certyfikatów, potrzebnych do złożenia wniosku w  Zakładzie Energetycznym o przyłączenie do sieci oraz w późniejszym ... 

Kontakt

Siedziba: 22-417 Stary Zamość, Stary Zamość 110a

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

dofinansowania@lukskolor.pl