Mój prąd

Program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowany do gospodarstw domowych, na budynek mieszkalny o powierzchni do 300 m2

  • Data: 30 sierpień 2019
  • Produkt: Fotowoltaika
  • Zysk: 5000 zł

Opis programu

Od piątku (30-08-2019) można pobierać druki do dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”.

W programie może wziąć udział każda instalacja opłacona po 23 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) – przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu.

Termin pierwszego naboru już ruszył i potrwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dostępna pula pieniędzy to 1 mld PLN, co powinno wystarczyć na około 200 000 instalacji w wielkości pomiędzy 2kWp a 10 kWp dla gospodarstw domowych. Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych.

Prosument może skorzystać też z ulgi termomodernizacyjnej, ale będzie ona obejmowała jedynie wydatki poza wsparciem programu „Mój Prąd”. Przykład uproszczony: Wydatek na instalację PV to 20 000,00 PLN. Dotacja 5000 PLN. Odliczenie podatku może zostać uzyskane od podstawy (20 000- 5000) czyli 15 000,00 PLN.

Wniosek jest dostępny, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. 

Wnioski należy złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie w godzinach 8:00 – 15:00.


Szczegóły do pobrania:

https://www.gov.pl/attachment/f2294100-74d9-49e9-8cdc-084a48065f2c

Podobne projekty

Alternativ

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ...

Alternativ

Czyste powietrze

Program skierowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych ...

Alternativ

Wypełniamy dokumenty

Zapewniamy pełną dokumentację i komplet certyfikatów, potrzebnych do złożenia wniosku w  Zakładzie Energetycznym o przyłączenie do sieci oraz w późniejszym ... 

Kontakt

10 + 2 =

Siedziba: 22-417 Stary Zamość, Stary Zamość 110a

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

dofinansowania@lukskolor.pl